GODHET FRA GUD

 

Martin Cave, pastor i Imikirken i og tok initiativ til Godhet Stavanger i 2006, som senere ledet videre til Godhet Norge.

 

Målet med talen: Gud er utgangspunktet for godhet. Godhet begynner med at vi får ta imot fra Ham.

Innledning:

Vi er i ferd med å gå inn i en talerekke med ”godhet” som tema. Godhet er for de fleste et plussord. Hvem er det som ikke liker godhet?! Det er jo... godt! Likevel kan ordet for noen ha en bismak. Må jeg gi noe nå? Krever det noe av meg? Et nytt opplegg? Og så er det enkelt å sette seg litt på gjerdet. Unngå det som kan oppleves som krav og forventninger. Utgangspunktet når temaet er godhet er ikke alt vi skal gjøre. Godhet har et utgangspunkt, og det utgangspunktet er Gud. Godhet handler først om å motta. Du kan ikke gi videre noe du ikke har, selv ikke godhet. Bakteppet for å gi videre, må være at vi først forstår hvem Gud er og hva han vil gi oss.

1. Den gode Gud:

Gud er god. Det kan være vanskelig å forstå. Det kan ta tid å tro på. Kanskje er bildet ditt av Gud et bilde av en som krever, forlanger, undertrykker og straffer. Vi kan ha mange bilder av Gud, preget av livets omstendigheter. Da kan det være vanskelig å være bastant. Gud er god...? Likevel er det det Bibelen sier er sant. Igjen og igjen og igjen. Gud er god. Av natur er han god og i gjerning er han god, men ikke bare det, han lengter etter å vise sine barn godhet. ”Jeg vet ikke helt, jeg”, tenker du kanskje når du hører ordene om at Gud er god. Erfaringer fra livet har skapt et bilde som ser annerledes ut. Teologien din, tankene dine om hvem Gud er, har blitt formet av livets oppturer og nedturer. Kan en unngå det? Det kan i alle fall være vanskelig. Likevel sender det oss ut på helt feil retning. Tankene våre om Gud preges av våre erfaringer, men sannheten om hvem Gud er, finnes først og fremst i Guds ord: Bibelen. Det er Bibelen som er utgangspunktet for teologien vår og bildet vårt av hvem Gud er. Det kan kreve tid og mot for å tørre å tro at Gud er god, spesielt hvis omstendighetene ikke bygger opp om den sannheten. Et godt forbilde for oss er Kong David. Gjennom salmene ser vi igjen og igjen en mann i store vanskeligheter, i frykt, i frustrasjon og i sorg, men konklusjonen hans er nettopp denne: i alt, Gud, er du god. Hvem Gud er og Guds karakter defineres ikke av våre omstendigheter. Selv om du opplever motgang eller har det tøft på jobb eller i familiesammenheng, så forandrer ikke det hvem Gud er. Dette er det frihet i! Gud er god uavhengig av hvordan du har det. Ikke bare er han god, han lengter etter å gi deg av sin godhet. Det er utgangspunktet.

2. Salme 23:

Gjennom hele bibelhistorien finner vi en lang, lang rød tråd, selve hovedpoenget: En Gud som elsker menneskene vanvittig høyt og som gjør alt han kan for å ikke lenger være adskilt fra dem. Salme 23 er et nydelig bilde på dette (les salme 23). I hvert av versene i salmen beskrives Guds enorme godhet mot oss gjennom livets oppturer og nedturer. Det begynner på et vis med en oppsummering: ”Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe”. FOR et utgangspunkt. En Gud som sørger for oss, passer på oss, er tilstede for oss og gir oss det vi trenger! Deretter fortsetter salmen med å beskrive hvordan Gud viser godhet i de gode dagene, hvordan han sørger for hvile, hvordan han gir nytt liv og hvordan han leder oss. Men videre forteller salmisten også om hvordan Gud også er tilstede i de krevende dagene av livet, i ”dødsskyggens dal” som han beskriver det, når han opplever at det er fiender på alle kanter: også i de situasjonene er Gud tilstede med sin godhet, med sin trøst, med sin velsignelse og forsørger. Til slutt har vi det nydelige løftet: ”Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager”. Et vers som gir oss et tydelig bilde av hvordan Guds godhet ikke er noe en må mase seg til, gjøre seg fortjent til, streve for å få. Det er noe som Gud vil etterjage oss med, fordi han selv har et enormt ønske om å gi oss av sin godhet.

3. Jesus:

Så gjør vi et lite hopp til det nye testamentet og får beskrevet gjennom alle evangeliene hvordan Jesus representerer Salme 23 i person. Han er den som virkelig gir om seg av godhet til alle som er rundt ham, til syke, til ensomme, til sultne, til de som ikke får være en del av fellesskapet. Jesus er salme 23. Jesus ER godhet. Tydeligst ser vi det på alle måter i den største kjærlighetsgjerning gjort noensinne. Vi leser om det i Johannes 3:16, det mest kjente bibelvers vi har er: ”For så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn den førstefødte for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv.” Dette bibelverset roper om godhet. Den absolutte godhet. Gud som sender sin sønn for at vi som tror på ham skal få ta imot evig liv. Frelsen. Ufortjent og av hans nåde rekker Gud oss det beste vi noen gang kan ta i mot. Hans egen sønn. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi han er god. Vi ser kjærlighet som overgår alt, som resulterer i den største godhetshandlingen noen sinne. En kjærlighet uten agenda, godhet fordi Gud elsker. Godhet begynner med Skaperen av alle ting. Himmelens Gud satte i gang en bevegelse, en kjærlighetens bevegelse. Hvor han gav det kjæreste han hadde, ikke fordi vi fortjente det, men fordi Gud elsker og fordi han er god. Dette erfarer vi hver gang vi feirer nattverd, denne kjærlighetens bevegelse mot oss, deg og meg. Og når han gav, kostet det: ”Dette er Jesu legeme, dette er Jesu blod... for deg. Fordi jeg elsker deg. Fordi jeg vil gi deg av min godhet”. Gud var den første og mest rause giver. Han ga det beste han hadde og det kostet ham. Han gav ikke bare det han kunne unnvære. Han gav ikke bare litt. Han skrapte ikke bare på overflaten og gav det som ble til overs. Han gav det mest dyrebare. Han gav, i sin godhet, ut fra sin kjærlighet, sin enbårne sønn.

4. Hva det vil si å ta imot:

Det viktigste vi gjør som kristne er å lære å ta imot. Ta imot Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds tilgivelse, Guds godhet. Noen har forstått det å tilhøre Jesus som en rekke med krav og regler, noe man skal oppnå og fortjene. Dette er ikke Bibelens sannhet. Jesu liv har en hovedoppfordring: ta imot. Ut i fra dette springer oppdraget og handlingene. Det er utrolig viktig at vi får dette på plass, hvis ikke gjør vi troen til noe vi skal prestere. Så hvordan gjør vi dette? Hvordan kan vi ta imot det Gud vil gi oss? To nøkler: Vend ansiktet mot Gud og gjør deg tilgjengelig for det han vil gi deg! Guds godhet er på alle måter en gave. Når du får en gave er alt du trenger å gjøre å strekke ut hendene, ta den imot, si takk og åpne den. Du trenger ikke gjøre noe, bare ønske det, ville det. Historien om den bortkomne sønn er et nydelig bilde på dette. En sønn som ikke fortjener noe, men som bestemmer seg for å vende ansiktet mot sin far og gå i retning av ham. Farens godhet er utelukkende en respons på sønnens tilbakekomst. Han får øye på en sønn som vender hjertet og ansiktet sitt mot ham og han skynder seg mot ham for å overøse ham med godhet. Sønnen gjorde ingenting annet enn å gjøre seg tilgjengelig for godheten og ta den imot. Å ta imot Guds godhet handler altså om å være villig til å gjøre seg tilgjengelig for det. Alt månen gjør for å skinne om natte er å være i riktig posisjon for å ta imot og videre reflektere solas lys. Det er et nøkkelord i forhold til å ta imot Guds godhet. Tilgjengelighet. Velge å ta imot.

Noen konkrete eksempler i hverdagen:

- Minn deg selv på å ta imot det Gud vil gi deg i løpet av dagen. Hvordan da? Ta deg ”5 minutters ferier”, korte øyeblikk hvor du kobler ut stress og ting som skal gjøres og bare vender blikket mot Gud. Hvor du sier: ”Gud, her er jeg, jeg vil ta imot det du vil gi meg”. Også i andre situasjoner, ta imot. Hvis du står midt i en utfordring, ta deg tid til å vende blikket mot Gud og si: ”hva skal jeg ta imot fra deg her?”.

- Stol på Guds løfter og Guds ord om hvem han er og hvem han vil være. Hvordan? Les selv om hvem han er i Bibelen, grunn på de løftene som står der, be dem ut, be Gud gi deg trygghet til å stole på at det han sier om deg og ditt liv er sant. Ha hans sannheter foran deg der hvor du er. Heng bibelvers som forkynner hans godhet på speilet, så det er det første du ser om morgenen. Ha løftet om den godheten han vil gi deg som bakgrunnstekst på mobil eller data, så du stadig vekk ser på det og blir minnet om det. Sørg for at du gjør det enkelt for deg selv å huske hvem han er.

Guds godhet kan vi aldri fortjene, vi kan bare ta den imot. Dette er utgangspunktet for alt annet. Vi vender ansiktet mot Jesus og gjør oss tilgjengelige for den godhet han vil gi oss. Både den evige godhet i frelsen, men også godheten for livet her og nå. For hverdagen, for de umiddelbare omstendighetene vi lever i daglig. Jesus er gode nyheter for evigheten, men han er også gode nyheter for ditt liv i dag. Før vi begynner å snakke om å gi godhet videre, er det helt nødvendig at vi selv har fått tatt imot. Først da kan den naturlige responsen være å gi videre. Og Gud, han lengter mer etter å gi oss av sin godhet enn vi gjør etter å ta i mot.