Godhet forandrer

Hanne Therese Loftesnes, leder av Godhet Norge.

(Leser først Lukas 19, 1-10).

 

Scene 1: Er Jesus utilgjengelig?

Jesus går gjennom Jeriko. Han har nettopp helbredet en blind mann. Det er mye folk rundt ham. Inn i dette dukker en person opp. Hvis du har vokst opp med søndagsskole, barneklubb eller kristne leirer har du antagelig sett ham tegnet, dramatisert, vist på flanellograf og beskrevet i det vide og det breie. Han er en av evangeliefortellingenes små helter. En av de historiene som evangelisten Lukas synes det er verdt å stoppe opp i tempo for, og ikke bare nevne i korte trekk, men beskrive. Fordi det er noe med historien hans som angår oss. La oss trå litt inn i historien: Sakkeus. Overtoller - det snakkes en del om tollere i evangeliene, men lite om overtollere. Det vi vet om tollere er at de som regel lurte penger fra folk. De var ikke godt likt, snarere motsatt. Sakkeus er høyt på strå, for han er meget rik. Han er lav, men veldig nysgjerrig på Jesus. Han klarer ikke se gjennom mengden, derfor løper han i forveien, kalkulerer hvor Jesus blir nødt til å passere, og klatrer opp i et tre i håp om å få et glimt. Se for deg bildet av denne lille, men rike og mektige mannen, som sitter i et tre og venter. I håp om å få se et lite glimt av Jesus. Det er et bilde som forteller om mye sult. Om en som virkelig har lyst til å få tak i Jesus. Som er villig til å ta seg litt bry for å komme i nærheten av ham. Svette litt. Løpe litt. Klatre litt. Men det er også et bilde som gir en slags antydning om at Jesus er en som er vanskelig å få tak i. Sakkeus sin forventning er ikke at «selvfølgelig får jeg treffe Jesus.» Men snarere at, “hvis jeg står godt på nå, hvis jeg løper og klatrer, så får jeg kanskje et glimt av han”. Det antyder en Jesus som er vanskelig å få tak i. Det er nok mange som kan kjenne seg igjen i Sakkeus sine tanker; “Jesus har nok ikke tid til å se meg”, “Jesus er ikke tilgjengelig for meg” eller “Jesus er langt borte, han ser ikke meg”.

Her er en historie fra virkeligheten om en dame som hadde noen av disse tankene, men som fikk erfare at det ikke var slik hun hadde tenkt:
En gjeng fra ei kirke er ute på gata for å be for syke. Mens de er der ute, ser en av dem ei dame som han kjenner. Etter en lang stund kommer damen, litt nølende, bort til dem sammen med sin venninne. Damene spør hva kirkefolkene gjør, og forteller at de har betraktet gjengen fra kirken i en god stund nå. Det blir forklart hva de gjør, og kvinnen vil bli bedt for. Hun har ikke noen relasjon til Jesus selv, men etter å ha blitt bedt for utbryter hun: “De snakka jo rett til Jesus. Som om de hadde han på telefonen!” Hennes refleksjon var plutselig at Jesus kanskje var langt mer tilgjengelig enn det hun hadde forestilt seg. Det er ikke bare denne damens vitnesbyrd som forteller at Jesus er tilgjengelig. Bibelen er tydelig på at Jesus tar imot oss når vi søker ham, han vil la seg finne. Hør hva Jesus sier i Johannes 6,37: “Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort.” I Jeremia 29, 12-14a står det: “Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.” Opplevelsen vår kan være at Jesus er langt borte og den kan være reell. Men Bibelens ord vitner om at Jesus er tilgjengelig for oss. Alltid og til alle tider. Det var nettopp dette Sakkeus fikk erfare, la oss se videre på historien.

 

Scene 2: Jesus kommer nær

Sakkeus sitter i treet og forventer i likhet med denne damen at distansen til Jesus er stor. Å slå av en prat med ham er neppe innenfor rekkevide. Det er da Jesus kikker opp på Sakkeus, og begynner å snakke til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» Og Sakkeus handler på det, det står at han tok i mot ham med glede! Mannen som for litt siden satt i et tre, og håpet på å få et lite glimt av Jesus sitter nå hjemme i sitt eget hus, rundt matbordet, og spiser og snakker med Jesus. De har fellesskap. Hva skjedde? Hvordan kom Jesus nær Sakkeus, eller hvordan kom Sakkeus nær ham? Her er det to faktorer. Den ene faktoren er Sakkeus som tydelig vil ha fatt i Jesus. Selv om han sitter langt bort fra ham, selv om han tror at Jesus ikke er tilgjengelig, vender han blikket sitt mot ham. Den andre faktoren er at Jesus ikke bryr seg om avstand. Han oppsøker Sakkeus. Ikke bare ser ham, han tar initiativ til en relasjon. Hva lærer vi av det? Det er nettopp dette som er utgangspunktet også i våre liv. Jesus ønsker kontakt, Jesus ønsker å være nær oss. Alt vi trenger å gjøre er å vende ansiktet mot ham og gjøre oss tilgjengelige for ham. Hvis Sakkeus ikke hadde satt seg i treet hadde han aldri møtt Jesus, men nysgjerrigheten og ønsket hans drev ham i bevegelse. I Matteus 7,8 sier Jesus: “Den som banker på, skal det lukkes opp for”. Jesus er tilgjengelig for oss. Det er ikke slik damen som møtte de som var ute for å be for syke trodde, at Gud var  utilnærmelig, eller slik Sakkeus først trodde der han satt i treet. Jesus er tilgjengelig og i sin godhet tar han imot oss.

 

Scene 3: Jesus tar imot oss slik vi er

I teksten ser vi at det for noen er problematisk, det som skjer med Sakkeus. Folk begynner å murre, og klager over at Jesus har tatt inn hos en syndig mann. Vi har nettopp sett at det var lettere for Sakkeus å møte Jesus enn han hadde forventet. For noen var det helt feil. De mente at Sakkeus først skulle ha fått orden på livet sitt. Hvis ikke han hadde orden på livet sitt, burde ikke Jesus ha noe med ham å gjøre. Når en har situasjonen med Sakkeus for øye er det spesielt nydelig å lese i hebreerbrevet. I store bokstaver maler Paulus Jesu nåde for øynene våre. Jesus har tatt skylden og synden vår, en gang for alle! Han bryr seg ikke om skylden du kommer med når du velger å vende om. Vende deg bort fra synden og vende deg til Jesus. Du må ikke ha alt på stell for å komme til Jesus, du må bare komme. Jesus har en gang for alle åpnet veien inn til Gud. Guds godhet er tilgjengelig for oss uansett hva vi kommer med av synd, skyld og skam.

 

Scene 4: Jesu godhet forandrer

Sakkeus får møte Jesus. Der de sitter rundt bordet får overtolleren erfare godheten som følger med Jesus. Den godheten forandrer han. Han sier: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Sakkeus hadde mest sannsynlig ingen planer om å endre noe på livet sitt før han møtte Jesus. Han skulle fortsette i jobben sin, fortsette å lure penger av folk, fortsette livet som vanlig. Men så fikk han komme nær Jesus, og resultatet ble en total forandring. Livet hans ble aldri det samme etter møtet med Jesu godhet. Møtet med Jesu godhet forandrer Sakkeus. Da denne endringen blir synlig i livet hans sier Jesus: “I dag er det kommet frelse til dette huset”. Jesu innledning til relasjonen var: “I dag vil jeg gjeste ditt hus”, men nå sier han “i dag er frelse kommet til dette huset”. Det er en tydelig forskjell som har sitt resultat i to ting: Jesus viser godhet, Sakkeus responderer på - og lar seg forandre av - denne godheten. Vi finner mange historier om forvandlede mennesker i Bibelen. Alle som fikk et møte med Jesus gikk forandret derifra. For Sakkeus var det Jesu godhet i form av at han ble sett som endret alt. For noen var det møtet med Jesu godhet i form av helbredelsene. For andre var det Jesu godhet i form av tilgivelsen han gav dem, og ved det gav dem muligheten til en ny begynnelse. Jesu godhet forandrer. La oss stoppe litt der. Guds godhet forandrer. Betyr det at Jesus ikke likte Sakkeus fra før? Definitivt ikke. Ikke bare likte han Sakkeus, Jesus elsket ham. Han elsket ham så mye at han ikke kunne la livet til Sakkeus forbli som det var. Jesus visste at Sakkeus hadde ting i livet som bandt ham og som ikke var gode. Sakkeus trengte forandring. Det samme gjelder våre liv. Vi trenger også at Guds godhet forandrer oss. Ikke fordi Jesus ikke liker oss som vi er, men fordi han har så mye mer for oss. I Romerne 2,4 står det: “Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?”. Møtet med godhet gjør noe med oss, det gir oss en ny retning. Det er nettopp det som ligger i ordet omvendelse: at vi tar en ny retning. Vi erfarer noe godt, og det endrer oss og de som er rundt oss. Vi forholder oss plutselig annerledes til hverandre, og vi tenker kanskje annerledes. Et eksempel på dette er at mange som får ta imot godhet under Godhetsuka går ikke i kirken, kanskje noen til og med misliker kristne. Men det skjer noe når de møter godhet fra oss og godhet fra Gud. Det forandrer noe: Det bryter ned murer, det gir lyst til å tenke godt om andre, og de får kanskje lyst til å åpne seg og hjemmet sitt opp for Jesus. Guds godhet hjelper oss til å endre retning. Guds godhet forandrer oss.

 

Hvor er våre Sakkeuser?

Mange ganger kan vi kjenne oss som Sakkeus. Oppleve at Jesus er utilgjengelig og ikke til stede. Da er det utrolig godt å vite at vi har en Gud, som i sin godhet, både er nær, tilgjengelig, kjærlig og god til å ta i mot oss. Som ved sin godhet forandrer oss. Som forvandler uro til fred, sorg til glede, håpløshet til håp og mørke til lys. Men det er også viktig for oss, som er Jesus hender og føtter for våre omgivelser i dag å lete etter disse Sakkeusene. De som trenger å møte Gud, de som trenger å erfare at det er lettere enn de tror. At vi ser den ene oppe i treet, at vi demonstrerer Guds godhet ved å uttrykke ønske om å se vedkommende, ja, kanskje spise mat og ha fellesskap med ham eller henne. Møtet med Guds godhet forandrer oss, men møtet med Guds godhet gjennom oss kan forandre andre.