Godhet uten baktanke

Wenche Iversen Vikeså, Lagsarbeider i Laget

«Og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker,den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.» (Rom 12:8 )

 

Paulus snakker i dette verset om de åndelige gaver og bruken av dem, men bibelen snakker også om at kjærligheten må ligge til bunn for alt vi gjør. Kun i kjærlighet kan godhet være ekte og uten baktanke. Men du har kanskje hørt uttrykket:

There`s no such thing as a free lunch....

Uttrykket stammer fra næringslivet, og forteller oss at ingenting er gratis. Det ligger alltid en agenda bak. Godhet, vennlighet, eller en gratis lunsj, for den saks skyld, kommer alltid med betingelser og baktanker. Det er dette vi er vant til - i et samfunn der vi verner oss selv og det vi eier, et samfunn der vi har nok med oss selv og vår jakt etter mer. Vi skaper en verden hvor vi er skeptiske til hverandres hensikter, en verden der tillit blir vanskelig.

Noen ganger kan det være krevende å nærme seg andre med ubetinget godhet. Vi har ikke lyst å skille oss ut eller bli lagt merke til. Kanskje er vi også redde for å bli avvist, nettopp fordi vi frykter at folk skal forvente noe tilbake? På den andre siden kan det være krevende å bare ta imot. Hvorfor avslår vi den rause gjestfriheten, hvorfor takker vi nei til så mange direkte og indirekte, uttalte og uuttalte invitasjoner? Er det arroganse eller misunnelse som ligger bak? Eller kanskje ønsket om å klare oss selv? For noen vil det kanskje også oppleves nedverdigende å bare ta imot. Vi mennesker vil helst klare oss selv.

Agendaen for ekte godhet må alltid bare være for godhetens skyld. Erfaringsmessig er godhet utført uten baktanke noe som fører til godhet som spres til flere. Godhet uten noen som helst agenda er med på å bryte ned murer som samfunnet har satt opp. Man kan bruke ett eksempel på forholdet mellom frivillige og faste ansatte i en hjelpeorganisasjon. De ansatte er betalt for å gjøre en viktig jobb, mens de frivillige er der av eget initiativ, i egen fritid, uten å være der for å få noe igjen. Tenk deg hvor sterk denne opplevelsen er for det menneske som ikke er vant med å bli tatt vare på, vist kjærlighet eller tillit til. Det er med på å bygge opp troen på seg selv, og troen på at man betyr noe. Hjertene til både giver og mottaker utvides. Man kommer inn i Guds hensikt. Se for deg hvilke enorme konsekvenser en slik godhet kan ha for den verden vi lever i, ser du det?! Guds ord forteller oss at kjærligheten er størst av alt. Og det er denne ubetingede kjærligheten som rett og slett kan vekke verden til live. Kjærligheten overvinner alt.

Fornye sinnet

« Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som Han har behag i, det fullkomne». ( Rom 12:2 )

Vi som kristne har fått privilegiet og et ansvar om å være lys og salt i verden - og ikke minst gi videre Guds godhet. Her ligger utfordringen i å ikke la oss påvirke av den nåværende verdens system, ei heller innrette oss etter dens levesett eller verdier, men la Gud og Hans Ord være det som forteller oss sannheten. Han gir oss de rette tanker om oss selv, om mennesker og om livet. Hans Ord renser og fornyer oss. Hans Ord gir oss et hint om hvilket potensiale som ligger i oss, og dette potensialet forløses når vi lar Han være den som former oss.

« For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. (Hebr. 4:12)

For å skape en godhets-kultur trenger vi å være trofaste til Guds Ord for å la Han til stadighet forvandle oss fra innsiden. Nei, vi trenger ikke å lese i bibelen hele dagen lang, men det er ingen hemmelighet at vi trenger å høre forkynnelsen av Hans Ord. Guds Ord taler til din sjel ved Sin Ånd.

Se det Han ser

Vi trenger åpenbaringen av hva han har gjort for oss, og den store godhet Han har gitt oss. Vi trenger å be Jesus om å la oss se det Han ser, la oss høre det Han hører, og la oss tenke de tankene Han tenker om ALLE mennesker. Her gjemmer det seg fantastiske muligheter for å respondere på Hans kall om å være god mot alle, uansett hvem de er, hvor de kommer fra, hva de har gjort med livet eller hva livet har gjort med dem - til glede for mennesker og til ære for Gud. Jeg tror det ligger en stor kraft og helbredelse i dette. Jeg tror at dette vil vekke medfølelsen i oss. Den medfølelsen som blir avstumpet når vi gjemmer oss fra dem som har det vondt og som trenger oss til å strekke ut en hånd. Vi trenger å se andre inn i øynene, respondere på Guds godhet, gråte med dem som gråter (Rom 12:15) og ikke la oss overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode (Rom 12:21).

Annerledes god

Skal vi følge Jesus må vi tørre å gå mot strømmen og være annerledes i et selvsentrert samfunn. Jesus var annerledes. Annerledes god. La oss være annerledes god.

«Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.» (1. Joh 4: 7-10).