Om godhetsuka

 

Godhet var noe av det som kjennetegnet livet til Jesus når han gikk på jorden, det var også noe de første kristne var kjent for. Som kristne så har vi muligheten til å motta av Guds kjærlighet, og deretter gi videre denne kjærligheten til menneskene som er rundt oss. En godhet som ikke bare forblir med tanker eller ord, men som er praktisk og menneskene rundt oss kan erfare.

Når Imikirken i Stavanger startet Godhet i 2006 så var det med et ønske om å ta på alvor Jesu ord, om å gjøre Guds godhet tilgjengelig i våre liv og menigheter, lokalt og nasjonalt. Derfor ble GodhetNorge startet, og Godhet har spredd seg til hele landet. Som GodhetNorge, så har både Ny Generasjon og Laget et ønske om at Guds godhet skal bli gjort tilgjengelig, og helt konkret på skoler og studiesteder over hele landet. Derfor har våre organisasjoner inngått et samarbeid, om å lage en nasjonal godhetsuke for skoler og studiesteder i Norge. Vi ønsker at ungdommer og studenter blir Jesu hender og føtter der de er i hverdagen, og gir menneskene rundt seg et en erfaring av en betingelsesløs kjærlighet.

Godhetsuka ble arrangert for første gang i april 2017,  og det ble gjennomført på ca. 80 skoler og studiesteder. Det var en uke hvor mange fikk erfare godhet, og det var en positivt overraskelse og noe som var med på å lyse opp hverdagen. De som var med på å vise godhet opplevde det også som noe som var veldig gøy å være med på, og en enkel måte å vise at en bryr seg om andre. 

Godhetsuka 2019 arrangeres 1.–5. april.