Har du en kristen skolegruppe på din skole?
 

I Godhetsuka har vi noen retningslinjer og verdier vi ønsker at dere som ansvarlig for gjennomføring på deres skole godkjenner. Les de her:

 1. Alle former for Godhet som vises skal alltid være gratis for mottager. Det skal ikke legges opp til noen form for gjenytelser, og dette innebærer også forventning eller krav om at de skal komme eller bli med på et arrangement som Laget eller Ny Generasjon har i forkant eller i etterkant av Godhet.

 2. Vi ønsker at de som mottar Godhet, i utgangspunktet ikke skal ha en tilknytning til gruppen som er arrangør. Dette vil være annerledes i aktiviteter hvor en deler ut ting på skolen eller studiestedet, da det vil være unaturlig å hoppe over noen.
   
 3. Dersom det gjøres et praktisk oppdrag på skolen, eller i etterkant av skolen. Så skal oppdragene alltid fullføres som avtalt. Ikke la noe stå halvferdig tilbake.
   
 4. Deltagerne oppmuntres til å være med alle dagene, som lokallaget arrangerer Godhetsuke på sin skole.
   
 5. Deltagere skal så langt det er mulig, aldri være alene på oppdragene/aktivitetene som gjøres. Dette gjelder de store og synlige aktivitetene, små godhetshandlinger er alle oppmuntret til å gjøre. 
   
 6. Deltagere skal ikke opptre som ”misjonerende” eller reklamerende under Godhet. Dette betyr at deltagere ikke skal være initiativtakere vedrørende samtaler som dreier seg om kristen tro. De kan naturligvis delta i samtaler og dele sin tro på alle måter der det er mottager som initierer eller inviterer til samtale. Hensikten er at mottagere aldri skal oppleve at Godhet har som intensjon å ”tre kristen tro nedover hodet” på noen! Dette er godhet uten baktanke. Det samme gjelder reklamerende ovenfor merkevarer eller arrangementer som arrangør står bak.
   
 7. Ha et smil rundt munnen, og kjenne på gleden det er i å kunne vise menneskene rundt deg kjærlighet. Selv om Godhet koster, så ønsker vi at det skal komme fra en overflod av kjærligheten vi har fått fra Gud.